Koneyhtymä Hotakainen Oy

Halsua
Tieliikenteen tavarankuljetus, maansiirtotyöt, turvekuljetukset, turpeen nosto, lavettikuljetukset, erikoiskuljetusten liikenteenohjaus, ekl, kaivinkoneurakointi, ojankaivuut, perustustyöt, sorat, murskeet, hiekat, ruokamullat, traktoriurakointi.