Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tällä sivulla on tietoa Kulukuri.comin ylläpitämistä henkilötietoja sisältävistä rekistereistä. 

Käyttäjäpalauterekisteri

 

1. Rekisterin pitäjä

Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta
Lestintie 39
69440 Lestijärvi
Puh. 040-142 4257

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tomas Luoma
Puh. 040-142 4257
tomas.luoma@kaustisenseutukunta.fi

3. Rekisterin nimi

Kulukuri.comin käyttäjäpalauterekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä pidetään tallessa Kulukuri.comissa kerättyjä käyttäjäpalautteita. Käyttäjän antamaan palautteeseen voidaan vastata, mikäli käyttäjä on antanut yhteystietonsa palautelomakkeella.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on seuraavat tietokentät:

  • Nimi (ei pakollinen)
  • Puhelinnumero (ei pakollinen)
  • Sähköpostiosoite (ei pakollinen)
  • Palaute

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjä saa itse päättää palautelomaketta käyttäessään antaako pelkän palautteen, vai myös yhteystietoja. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ulkopuolisille tahoille rekisterin tietoja ei jaeta muutoin kuin lain sallimissa ja velvoittamissa tapauksissa esimerkiksi viranomaisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mikäli tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, pyritään varmistamaan, että kyseisessä maassa taataan riittävä tietosuojan taso.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja kerätään vain digitaaliseen muotoon. Rekisteriin pääsyoikeus säilytetään tietokoneella, jonka avaaminen on suojattu salasanalla. Rekisterin keräämät tiedot voivat olla talletettuna pilvipalvelimella Kaustisen seutukunnan käyttämissä palveluissa.  

10. Tarkastusoikeus

Rekisteriin tallennetulla henkilöllä on oikeus tarkastaa tietonsa. Pyynnön tietojen toimituksesta voi lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Sähköpostin otsikoksi ”Henkilötietojen tarkastuspyyntö”.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteriin tallennetulla henkilöllä on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Pyynnön tietojen korjaamisesta voi lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse. Sähköpostin otsikoksi ”Henkilötietojen korjauspyyntö”.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on myös oikeus saada tietonsa poistettua rekisteristä. Pyynnön tietojen poistamisesta voi lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostitse otsikolla ”Henkilötietojen poisto”.