Liikkuminen ja verot vuonna 2022

Lähettänyt tomas.luoma Ma, 17.01.2022 - 14:25
Verokarhu kulukuri.comissa

Suomella on kunnianhimoiset ympäristötavoitteet. Niiden edistämiseksi liikkumisen verotuksessa tapahtui muutamia muutoksia vuodelle 2022. Tässä artikkelissa käsitellään: 

Asunnon ja työpaikan välisen matkan vähennys 

Autojen hankinta- ja käyttövoimaverot  

Auton lataus 

Kilometrikorvaukset  

Työntekijän pyörä-, auto- ja matkalippuedut 

 

Asunnon ja työpaikan välisen matkan vähennys 

Asunnon ja työpaikan välisistä matkakustannuksista voi vähentää saman määrän kuin ennenkin. Työmatkan kustannukset lasketaan halvimman käytettävissä olevan kulkuvälineen taksan mukaan. Joillekin se on joukkoliikenne, joillekin oma auto. Jos joukkoliikennettä ei ole tarjolla, omalla autolla ajettavat kilometrit lasketaan 0,25 euron kilometrikohtaista kustannusta käyttäen.  

Omavastuu on 750 euroa, eli omalla autolla ajettaessa vähennystä ei ole luvassa, jos työmatka on alle 6,2 kilometriä*, koska koko vuoden kustannukset lasketaan käyttäen 11 kuukautta ja 22 päivää per kuukausi. Vain toteutuneet matkat lasketaan. Esimerkiksi etätyöpäivät voivat vähentää työmatkapäiviä.  

Vähennys on enintään 7 000 euroa. Sen saa, kun on koko vuoden työllisenä ja joko joukkoliikennelippu on 754,55 euroa kuukaudessa** tai autolla työpaikan ja asunnon välinen etäisyys vähintään 64 kilometriä***. 

*) 11 x 22 x 2 x 6,2 = 750 eli kuukaudet x päivät x meno- ja paluu x asunnon ja työpaikan etäisyys 

**) (7 000 + 750) / 11 = 754,55 eli (maksimivähennys + omavastuu) / 11 kuukaudella 

***) (7 000 + 750) / (11 x 22 x 2 x 0,25) = 64 eli (maksimivähennys + omavastuu) / (11 kuukautta x 22 päivää x meno- ja paluu x kilometrikorvaus) 

HUOM! Verohallinnon sivulla ei vielä 8.3.2022 näy muutosta, jonka mukaan vähennyksen maksimisumma nousisi jo 2022 vuoden verotuksessa 8 400 euroon ja kilometrikohtainen vähennys 30 senttiin. Asiasta on kuitenkin uutinen YLE:n sivuilla. 

 

Autojen hankinta- ja käyttövoimaverot 

Nollapäästöiset autot vapautettiin autoverosta 1.10.2021 alkaen. Myöhemmin nollapäästöisten autojen ajoneuvoveron perusveroa tullaan korottamaan 1.10.2023 alkaen. Käytännössä esimerkiksi vuoden 2022 aikana ostettava noin 30 000 euron arvoinen täyssähköauto sisältää noin 800 euroa vähemmän veroa hankittaessa, mutta vuosittainen ajoneuvovero tulee 1.10.2023 alkaen olemaan 65 euroa enemmän kuin ennen. Auto voi olla uusi tai käytettynä maahantuotu.  Maahantuodun auton tulee olla käyttöönotettu ensimmäisen kerran 1.10.2021 tai sen jälkeen. Yleensä nollapäästöinen auto on täyssähköauto, mutta se voi olla myös vetyauto. 

 

Auton lataus 

Vuosina 2021-2025 työntekijää ei veroteta lainkaan oman tai käyttöetuna saadun sähkö- tai hybridiauton lataamisesta työpaikalla tai julkisissa latauspisteissä. Vuonna 2020 tuon edun verotusarvo oli 30 euroa kuukaudessa.  

 

Kilometrikorvaukset (työmatka) 

Kilometrikorvaukset ovat työntekijän verotonta tuloa. Käytännössä sen on tarkoitus olla suoraa korvausta aiheutuneista kuluista, joita työntekijälle tulee työhön liittyvän ajamisen seurauksena. Työmatka on matka, jonka palkansaaja tekee tilapäisesti työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi varsinaisen työpaikan ulkopuolella.  

Kilometrikorvaus on 46 senttiä / kilometri vuonna 2022. Lisäksi kilometrikorvaukseen voi saada lukuisia korotuksia esimerkiksi lisäkuormasta tai erilaisista perävaunuista. Nämä löytyvät kokonaisuudessaan pykälästä 9 täältä.

Seuraavassa kappaleessa mainittava työsuhdeauto vaikuttaa kilometrikorvaukseen. Jos palkansaajalla on auton käyttöetu, ja hän maksaa itse polttoainekulut, enimmäiskorvaus kilometristä on 10 senttiä.  

 

Työntekijän pyörä-, lippu- ja autoedut 

Työntekijä voi saada työsuhteessaan etuna työsuhdeauton, joukkoliikennelipun tai polkupyörän käyttöönsä. Autoetu tarkoittaa etua, jossa palkansaaja tai hänen perheensä voi käyttää autoa myös yksityisajoihin. Periaatteessa etu jakaantuu kahteen eri vaihtoehtoon: 1) Vapaa autoetu, jossa työnantaja maksaa kaikki autosta johtuvat kustannukset. 2) Auton käyttöetu, jossa palkansaaja maksaa itse auton käyttövoimakulut ja mahdollisesti muitakin käyttämisen kuluja.  

Työsuhdeautostakin saa vähentää asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja, mutta kilometrikohtainen vähennys on 0,19 euroa 0,25 euron sijaan.  

 

Vapaa autoetu 

Vapaa autoetu jaetaan kolmeen ryhmään auton käyttöönottovuoden perusteella.

2020-2022 käyttöön otetun auton vapaan autoedun arvo kuukaudessa on 1,4 prosenttia auton uushankintahinnasta lisättynä 270 eurolla tai 18 sentillä kilometriltä.

2017-2019 käyttöön otetun auton vapaan autoedun arvo kuukaudessa on 1,2 prosenttia auton uushankintahinnasta lisättynä 285 eurolla tai 19 sentillä kilometriltä.

Ennen vuotta 2017 käyttöön otetun auton vapaan autoedun arvo kuukaudessa on 0,9 prosenttia auton uushankintahinnasta lisättynä 300 eurolla tai 20 sentillä kilometriltä.

Kilometrikohtaisen arvon käyttäminen edellyttää ajopäiväkirjaa. Palkansaaja voi haluta pitää kilometreistä kirjaa, jos kilometrien perusteella etu näyttäisi jäävän selvästi alle kuukausikohtaisen könttäsumman, koska isompi autoetu voi nostaa veroprosenttia. Könttäsummalla puolestaan voi huoletta ajaa yksityisajoja 18 000 kilometriä, minkä jälkeen verottaja voi korottaa autoedun arvoa.  

Laskennassa käytetystä uushankintahinnasta vähennetään 3 400 euroa. Uushankintahintaan lisätään lisävarusteet 850 euron ylittävältä osalta. Esimerkiksi vuonna 2019 käyttöönotetun Skoda Octavian, jonka uushankintahinta oli 30 000 euroa, verotusarvo kuukaudessa on 0,012 x (30 000 – 3 400) + 285 = 645 euroa.  

 

Vapaa autoetu yrittäjänä 

Yrittäjää voi kiinnostaa vapaan autoedun järjestäminen itselleen yrityksen kautta. Tällöin on tarkkaa laskea auton käyttämisen kustannukset yksityishenkilönä tai työsuhde-etuna. Ensimmäinen huomioitava asia on, että auton yritykselle synnyttämiä arvonlisäveroja ei voi vähentää verotuksessa, kun auto tulee kuitenkin myös yksityiseen käyttöön. Tällöin tavoitellun edun on synnyttävä palkan verotuksesta.  

Jotta yrittäjä voisi yksityishenkilönä hankkia auton, jonka kuukausikulut ovat 600 euroa, hänen on maksettava itselleen palkkaa yrityksestään 600 euroa lisättynä veroprosentin vaikutuksella. Yrityksen tililtä lähtisi silloin esimerkiksi 25 % veroprosentilla 750 euroa.  

Tehdään oletus, että uudehkossa autossa kuukausikuluista 100 euroa on huoltoja ja 170 euroa polttoainekuluja, kun ajetaan kuukaudessa 1 500 kilometriä. Tällöin auton rahoituseräksi jäisi 600 euron autosta 330 euroa. Jos tavoitellaan, että rahoitus maksetaan 5 vuodessa, tuolla rahoituserällä saisi noin 18 000 euron auton. Sellaisena löytyy kirjoitushetkellä vaikkapa vuosimallin 2018 Mazda 3 sedan, jonka hinta on 17 900 ja uushankintahinta lienee ollut jossain 35 000 euron kieppeillä. Vapaana autoetuna tuon auton edun arvo kuukaudessa olisi 0,012 x (35 000 – 3 400) + 285 = 664,20 euroa.  

Yrityksen kassasta voisi siis säästyä 750 – 600 = 150 euroa, kun hankitaan auto yritykselle eikä makseta palkkaa, jonka yrittäjä tietäisi kuitenkin käytettävän auton hankintaan. Työntekijänäkökulmasta verottaja veisi jatkossa työtulosta noin 4 prosenttiyksikköä enemmän veroja, joten aiemmin nettopalkan ollessa 24 750 euroa, vapaan autoedun nostettua ansiota ja veroprosenttia käteen jäisi vuodessa enää 23 430 euroa. Kuukaudessa erotus on (24 750 – 23 430) / 12 = 110 euroa.  

Yrittäjä saisi teoriassa säästöä 40 euroa kuukaudessa sillä, että auto on firman eikä hänen omansa. Erotus on melko pieni ja siitä tulee myös ylimääräistä hallintoa, joten tilanne kannattaa arvioida tarkkaan ja pyytää tarkat rahoitustarjoukset ennen päätöstä. Tilanne muuttuu hyvin paljon sen perusteella, minkälaiselle aikajaksolle rahoituskulut on ajateltu.  

 

Auton käyttöetu 

Auton käyttöedussa 2020-2022 käyttöön otetun auton edun arvo kuukaudessa on 1,4 prosenttia auton uushankintahinnasta lisättynä 105 eurolla tai 7 sentillä kilometriltä.

2017-2019 käyttöön otetun auton käyttöetu kuukaudessa on arvoltaan 1,2 prosenttia auton uushankintahinnasta lisättynä 120 eurolla tai 8 sentillä kilometriltä.

Ennen vuotta 2017 käyttöön otetun auton käyttöetu kuukaudessa on arvoltaan 0,9 prosenttia auton uushankintahinnasta lisättynä 135 eurolla tai 9 sentillä kilometriltä.

Käyttöedussa kilometri- ja könttähinnat ovat vapaata autoetua pienemmät, koska palkansaaja maksaa itse ainakin käyttövoimakustannukset - ehkä myös muita käyttämisen kustannuksia. Kilometrikohtaisen arvon käyttämiseen vaaditaan ajopäiväkirjaa samoin kuin vapaassa autoedussa.  

Laskennassa käytetystä uushankintahinnasta vähennetään 3 400 euroa. Uushankintahintaan lisätään lisävarusteet 850 euron ylittävältä osalta. Esimerkiksi vuonna 2019 käyttöön otetun Teslan, jonka uushankintahinta oli 50 000 euroa, verotusarvo kuukaudessa on 0,012 x (50 000 – 3 400) + 120 = 679,20 euroa.  

 

Vähäpäästöisten ja nollapäästöisten autojen lisäedut 

Vähäpäästöisten (1-100 g/km) eli käytännössä hybridi- ja kaasuautojen verotusarvoa työsuhdeautona alennetaan 85 euroa kuukaudessa vuosina 2022-2025. Alennuksen saa uusiin, 2021 tai sen jälkeen ensirekisteröityihin työsuhdeautoihin. Vähennys tarkoittaa sitä, että jos työntekijän autoedun arvo olisi esimerkiksi 300 euroa kuukaudessa, tästä jäisi tuloverossa huomioitavaksi 300-85 euroa eli 215 euroa. Käytännössä tämä siis voi laskea verotettavan työtulon määrää ja näin jättää bruttopalkasta enemmän käteen. Lisäksi lataushybridien ja kaasuautojen kuukausiarvoon tulee 60 euron lisäalennus verohallinnon luontoisetupäätöksessä, jolloin verotettava osuus jääkin vain 155 euroon alkuperäisestä 300 euron arvoisesta edusta.  

Jos auton ainoa käyttövoima on sähkö, vapaan autoedun kuukausiarvosta vähennetään 120 euroa. Jos auto on 2020 käyttöön otettu tai uudempi, vähennys on 170 euroa. Kilometripohjaisessa arvonlaskennassa vähennetään 8 senttiä kilometriltä.  

 

Työsuhdematkalippu 

Jos työnantaja hankkii työntekijälleen joukkoliikenteen henkilökohtaisen matkalipun asunnon ja työpaikan välistä matkaa varten, tämä on verovapaata tuloa 3 400 euroon asti.  

 

Polkupyörien verotusedut 

Työnantaja voi hankkia palkansaajan käyttöön myös polkupyörän. Polkupyöräetu on verovapaata tuloa 1 200 euroon asti. Polkupyöräetu lasketaan yhteen joukkoliikennelipun kanssa, ja nämä voivat olla verovapaasti yhteensä 3 400 euron arvoiset.  

Polkupyörä voi olla leasing-sopimuksella hankittu tai kerralla hankittu. Kerralla hankitun polkupyörän hankintahinta jaetaan viidellä, jolloin saadaan yhden vuoden arvo. Kuukausiarvo saadaan jakamalla vuoden arvo 12:lla. Etuun lasketaan huolto- ja korjauskustannuksia 20 euroa kuukaudessa tavalliselle pyörälle tai 30 euroa kuukaudessa sähköpyörälle. Ajovalot, lukitus, nastarenkaat ja pyöräilykypärä voidaan huomioida polkupyöräedun arvoa laskettaessa. Nämä lisävarusteet lisätään hankintahintaan. Leasing-tapauksessa leasingyhtiölle maksetut toimisto- ja käsittelykulut eivät voi sisältyä polkupyöräetuun.  

Esimerkiksi työntekijä saa käyttöönsä 3800 euron arvoisen sähköpyörän, johon tulee vielä lisävarusteita 200 euron edestä. Työntekijän saama etu on vuodessa (3 800 + 200) / 5 eli 800 euroa. Tähän lasketaan päälle 30 euroa huolto- ja korjauskustannuksia kuukaudessa, jolloin etu nousee vuodessa 800 + (12 x 30) = 1 160 euroon. Etu jää alle 3 400 euron vuosirajan, joten se on verovapaa eikä nosta palkansaajan verotettavaa ansiotuloa. 

 

Yhteenveto 

Liikkumisen verotus on melkoinen pykäläviidakko. Ainoa mikä on selvää on, että verotus ohjaa ympäristöystävällisempään liikkumiseen. Joukkoliikenne, vähäpäästöiset autot ja polkupyöräily ovat veromielessä järkeviä tapoja liikkua.  

Oletettava positiivinen seuraus on myös se, että verotuksen ohjatessa työsuhdeautoja ympäristöystävällisempään suuntaan nuo ympäristöystävälliset autot tulevat muutaman vuoden viiveellä yrityksistä vaihtoautomarkkinoille. Näin vaihtoautomarkkinoiden muutos ympäristöystävällisempään suuntaan nopeutuu. 

 

Lähteitä:  

Sähköautotietoisku 16.11.2021 

Taloustaito 12/21 

Vero.fi - Asunnon ja työpaikan väliset matkat

Vero.fi - Verohallinnon laskurit 

Vero.fi - Ajoneuvon ja sen käyttökulujen arvonlisävero 

Op.fi - Lainalaskuri

Summarum.fi - Verolaskuri